AWARDS

รางวัลที่สำหรับผู้ชนะการประกวดแบ่งออกดังนี้
BIKINI MODEL
- อันดับที่ 1 ได้รับมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่ง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 10,000 บาท
- อันดับที่ 2 ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่ง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 5,000 บาท
- อันดับที่ 3 ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่ง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 3,000 บาท
- รางวัลพิเศษรุ่นความสูง ไม่เกิน 160 เซนติเมตร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
- รางวัลพิเศษรุ่นความสูง ไม่เกิน 164 เซนติเมตร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
- รางวัลพิเศษรุ่นความสูง เกิน 164 เซนติเมตร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
- รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน และรางวัลอื่นๆ(ประกาศให้ทราบทางกลุ่มปิดเป็นระยะๆ)
FITNESS MODEL
- อันดับที่ 1 ได้รับมงกุฎและสายสะพายประจำตำแหน่ง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 10,000 บาท
- อันดับที่ 2 ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่ง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 5,000 บาท
- อันดับที่ 3 ได้รับสายสะพายประจำตำแหน่ง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 3,000 บาท
- รางวัลพิเศษรุ่นความสูง ไม่เกิน 160 เซนติเมตร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
- รางวัลพิเศษรุ่นความสูง ไม่เกิน 164 เซนติเมตร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
- รางวัลพิเศษรุ่นความสูง เกิน 164 เซนติเมตร ได้รับประกาศนียบัตร และเงินสนับสนุน 1,000 บาท
- รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุน และรางวัลอื่นๆ(ประกาศให้ทราบทางกลุ่มปิดเป็นระยะๆ)
The prizes for the winners of the contest are divided as follows:
BIKINI MODEL
- 1st place receives a crown and sash of the position, trophy, certificate and a subsidy of 10,000 baht
- 2nd place receives the position sash, trophy, certificate and a subsidy of 5,000 baht
- 3rd place receives the position sash, trophy, certificate and a subsidy of 3,000 baht
- Special award, height model not over 160 cm, receive a certificate and a subsidy of 1,000 baht
- Special award, height model not over 164 centimeters, receive a certificate and a subsidy of 1,000 baht
- Special award, height over 164 centimeters, receive a certificate and a subsidy of 1,000 baht
- Special prizes from sponsors and other prizes (announced via closed group periodically)
FITNESS MODEL
- 1st place receives a crown and sash of the position, trophy, certificate and a subsidy of 10,000 baht
- 2nd place receives the position sash, trophy, certificate and a subsidy of 5,000 baht
- 3rd place receives the position sash, trophy, certificate and a subsidy of 3,000 baht
- Special award, height model not over 160 cm, receive a certificate and a subsidy of 1,000 baht
- Special award, height model not over 164 centimeters, receive a certificate and a subsidy of 1,000 baht
- Special award, height over 164 centimeters, receive a certificate and a subsidy of 1,000 baht
- Special prizes from sponsors and other prizes (announced via closed group periodically)
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้